วิธี backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin hostatom.com

เริ่มโดย T-Thailand 2022, ต.ค 03, 2022, 02:16 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

T-Thailand 2022

วิธี backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin hostatom.com

https://kb.hostatom.com/content/823/

วิธีการ backup ข้อมูลใน Plesk

https://kb.hostatom.com/content/5652/

.
https://youtu.be/TKfCpN-uVMs